§1.

Dane rejestrowe

Sklep internetowy działający pod adresem pogotowiechoinkowe.pl prowadzony jest przez:
IMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa.
Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN wpłacony w całości. Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000402853 REGON 145916212§2.

Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep, przesyłając stosowne pismo z opisem uszkodzenia po przez: e-mail na adres sklep@dom.pl lub listownie na adres: IMO Sp. z o.o. 
ul. Kokanin 84B
62-817 Żelazków

 

2. W przypadku uznania reklamacji przez sklep internetowy odbiera towar od Klienta na własny koszt (klient powinien należycie spakować i zabezpieczyć towar reklamowany, klient zostanie poinformowany o terminie odbioru przesyłki). Do odesłanego produktu należy dołączyć pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.

 

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.

 

5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie.

 

6. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt.

 

7. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku zwrotow w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

 

8. Po otrzymaniu przesyłki przez sklep i sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony, pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

9. Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§3.

Kwestie nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 

§4.

Właściwość sądu

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.